QUẢNG CÁO
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
free counter
Home
Dịch vụ
Thủ tục cấp phép
Cấp phép hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học
(17:01, ngày 05 tháng 08 năm 2011)


* Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;
2. Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;
3. Nội quy hoạt động của trung tâm;
4. Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;
5. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
6. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
7. Các quy định về học phí, lệ phí;
8. Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên`q khi kết thúc khóa học.
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
 

* Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 

* Cơ quan có thẩm quyền:
- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập; Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương; Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương và các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;
- Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.
 

* Cơ sở pháp lý:
- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 3/11/2008, banh hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
- Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
 

  Tin mới nhất
Tư vấn thành lập doanh nghiệp - công ty Trách nhiệm hữu hạn
()
Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề và các ngành nghề cấm kinh doanh
()
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu
()
Đăng ký thử lâm sàng trang thiết bị y tế
()
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam
()
Cấp giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị y tế
()
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân
()
Công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi
()
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YDHCT.
()
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị, (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài)
()
  Các tin khác
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
()
Thành lập doanh nghiệp sản xuất phim
(Sản xuất phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.Doanh nghiệp điện ảnh được thành lập theo quy định của Luật điện ảnh và Luật doanh nghiệp )
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập
()
Vốn điều lệ và vốn pháp định
(Theo Khoản 6, Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Vốn điều lệ và Vốn pháp định được hiểu như sau: "Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ...)
Lưu ý về đăng ký kinh doanh
()
Dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp
(Giấy tờ cần cung cấp cho Luật Trường Tín: Quý Doanh nhân chỉ cần cung cấp cho Luật Trường Tín “bản sao Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu (còn hiệu lực);” )
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân
()
Tư vấn thành lập doanh nghiệp - công ty hợp danh
()
Tư vấn thành lập doanh nghiệp - công ty cổ phần
()
Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
()
Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016
        TÌM KIẾM
        PHẦN MỀM HỖ TRỢ
  Phần mềm hỗ trợ
Kê khai thuế 2.5.3
  Phần mềm hỗ trợ
TTNCN
  Phần mềm hiển thị
Tiếng việt Unicode
  Phần mềm giúp đọc
file PDF

        HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    

    Tư vấn doanh nghiệp

    Click here go to chat with Tư vấn doanh nghiệp
    Tư vấn đất đai
    Click here go to chat with Tư vấn đầu tư nước ngoài
    Tư vấn đầu tư nước ngoài
    Click here go to chat with Tư vấn kế toán thuế
    Tư vấn công chứng

 

Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Số 136 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn