Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
1 1073/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung
Ngày ban hành:  5/7/2011
Ngày hiệu lực:  5/7/2011
 Hết hiệu lực
2 02/CT-BTNMT - Chỉ thị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Ngày ban hành:  29/6/2011
Ngày hiệu lực:  29/6/2011
 Hết hiệu lực
3 03/CT-BTP - Chỉ thị của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải cơ sở
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
4 08/CT-BCT - Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hoá và quản lý doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương
Ngày ban hành:  22/6/2011
Ngày hiệu lực:  22/6/2011
 Hết hiệu lực
5 10/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011
Ngày ban hành:  17/6/2011
Ngày hiệu lực:  17/6/2011
 Hết hiệu lực
6 922/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Ngày ban hành:  15/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/6/2011
 Hết hiệu lực
7 897/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
Ngày ban hành:  10/6/2011
Ngày hiệu lực:  10/6/2011
 Hết hiệu lực
8 845/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp
Ngày ban hành:  2/6/2011
Ngày hiệu lực:  2/6/2011
 Hết hiệu lực
9 839/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành:  1/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/6/2011
 Hết hiệu lực
10 04/CT-BGTVT - Chỉ thị của Bộ Giao thông Vận tải về công tác phòng, chống thiên tai, lũ bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 của ngành Giao thông vận tải
Ngày ban hành:  24/5/2011
Ngày hiệu lực:  24/5/2011
 Hết hiệu lực
11 1566/CT-BLĐTBXH - Chỉ thị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác quốc phòng năm 2011
Ngày ban hành:  19/5/2011
Ngày hiệu lực:  19/5/2011
 Hết hiệu lực
12 734/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC
Ngày ban hành:  17/5/2011
Ngày hiệu lực:  17/5/2011
 Hết hiệu lực
13 09/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/07/2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  10/5/2011
Ngày hiệu lực:  10/5/2011
 Hết hiệu lực
14 547/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011
Ngày ban hành:  15/4/2011
Ngày hiệu lực:  15/4/2011
 Hết hiệu lực
15 08/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
Ngày ban hành:  13/4/2011
Ngày hiệu lực:  13/4/2011
 Hết hiệu lực
16 07/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  8/4/2011
Ngày hiệu lực:  8/4/2011
 Hết hiệu lực
17 48/CT-BVHTTDL - Chỉ thị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020"
Ngày ban hành:  5/4/2011
Ngày hiệu lực:  5/4/2011
 Hết hiệu lực
18 06/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2011
Ngày ban hành:  28/3/2011
Ngày hiệu lực:  28/3/2011
 Hết hiệu lực
19 02/CT-BXD - Chỉ thị của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng
Ngày ban hành:  21/3/2011
Ngày hiệu lực:  21/3/2011
 Hết hiệu lực
20 192/2011/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ngày ban hành:  30/1/2011
Ngày hiệu lực:  30/1/2011
 Hết hiệu lựcTrang  1 2 Next >>
 

Mời chọn văn bản để xem


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Tòa nhà N02, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 6252 8866 - 0972 447 556
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn