Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
1 Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:  23/2/2012
Ngày hiệu lực:  23/2/2012
 Không rõ
2 3398/CT-BGDĐT - Chỉ thị năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành:  12/8/2011
Ngày hiệu lực:  12/8/2011
 Hết hiệu lực
3 26/2011/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:  3/8/2011
Ngày hiệu lực:  13/8/2011
 Hết hiệu lực
4 2220/CT-BNN-KHCN - Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư từ chương trình Phát triển ngành Nông nghiệp (ASDP)
Ngày ban hành:  3/8/2011
Ngày hiệu lực:  3/8/2011
 Hết hiệu lực
5 1315/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
Ngày ban hành:  3/8/2011
Ngày hiệu lực:  3/8/2011
 Hết hiệu lực
6 25/2011/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:  1/8/2011
Ngày hiệu lực:  11/8/2011
 Hết hiệu lực
7 12/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  27/7/2011
Ngày hiệu lực:  27/7/2011
 Hết hiệu lực
8 1073/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung
Ngày ban hành:  5/7/2011
Ngày hiệu lực:  5/7/2011
 Hết hiệu lực
9 02/CT-BTNMT - Chỉ thị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Ngày ban hành:  29/6/2011
Ngày hiệu lực:  29/6/2011
 Hết hiệu lực
10 03/CT-BTP - Chỉ thị của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải cơ sở
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
11 08/CT-BCT - Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hoá và quản lý doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương
Ngày ban hành:  22/6/2011
Ngày hiệu lực:  22/6/2011
 Hết hiệu lực
12 10/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011
Ngày ban hành:  17/6/2011
Ngày hiệu lực:  17/6/2011
 Hết hiệu lực
13 922/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Ngày ban hành:  15/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/6/2011
 Hết hiệu lực
14 897/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
Ngày ban hành:  10/6/2011
Ngày hiệu lực:  10/6/2011
 Hết hiệu lực
15 845/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp
Ngày ban hành:  2/6/2011
Ngày hiệu lực:  2/6/2011
 Hết hiệu lực
16 839/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành:  1/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/6/2011
 Hết hiệu lực
17 04/CT-BGTVT - Chỉ thị của Bộ Giao thông Vận tải về công tác phòng, chống thiên tai, lũ bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 của ngành Giao thông vận tải
Ngày ban hành:  24/5/2011
Ngày hiệu lực:  24/5/2011
 Hết hiệu lực
18 1566/CT-BLĐTBXH - Chỉ thị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác quốc phòng năm 2011
Ngày ban hành:  19/5/2011
Ngày hiệu lực:  19/5/2011
 Hết hiệu lực
19 734/CT-TTg - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC
Ngày ban hành:  17/5/2011
Ngày hiệu lực:  17/5/2011
 Hết hiệu lực
20 09/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/07/2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  10/5/2011
Ngày hiệu lực:  10/5/2011
 Hết hiệu lựcTrang  1 2 Next >>
 

Mời chọn văn bản để xem


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Số 136 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn