Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
Ngày ban hành:  22/2/2012
Ngày hiệu lực:  4/4/2012
 Không rõ
2 70/2011/NĐ-CP - Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:  22/8/2011
Ngày hiệu lực:  5/10/2011
 Còn hiệu lực
3 69/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  1/10/2011
 Còn hiệu lực
4 68/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  30/9/2011
 Còn hiệu lực
5 67/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Còn hiệu lực
6 66/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
Ngày ban hành:  1/8/2011
Ngày hiệu lực:  25/9/2011
 Còn hiệu lực
7 65/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
Ngày ban hành:  29/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Hết hiệu lực
8 63/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
Ngày ban hành:  28/7/2011
Ngày hiệu lực:  20/9/2011
 Còn hiệu lực
9 64/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Ngày ban hành:  28/7/2011
Ngày hiệu lực:  15/9/2011
 Còn hiệu lực
10 62/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
Ngày ban hành:  26/7/2011
Ngày hiệu lực:  25/9/2011
 Còn hiệu lực
11 60/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày ban hành:  20/7/2011
Ngày hiệu lực:  15/9/2011
 Còn hiệu lực
12 59/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Ngày ban hành:  18/7/2011
Ngày hiệu lực:  5/9/2011
 Còn hiệu lực
13 58/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
Ngày ban hành:  8/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Còn hiệu lực
14 57/2011/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ
Ngày ban hành:  7/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/5/2011
 Còn hiệu lực
15 56/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
Ngày ban hành:  4/7/2011
Ngày hiệu lực:  19/8/2011
 Hết hiệu lực
16 54/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Ngày ban hành:  4/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/5/2011
 Còn hiệu lực
17 55/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Ngày ban hành:  4/7/2011
Ngày hiệu lực:  25/8/2011
 Hết hiệu lực
18 53/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày ban hành:  1/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Còn hiệu lực
19 52/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày ban hành:  30/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Còn hiệu lực
20 51/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Còn hiệu lựcTrang  1 2 3 4 5 Next >>
 

Mời chọn văn bản để xem


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Số 136 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn