Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
1 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Ngày ban hành:  26/3/2021
Ngày hiệu lực:  26/3/2021
 Không rõ
2 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013
Ngày ban hành:  15/5/2014
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3 60/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày ban hành:  20/7/2011
Ngày hiệu lực:  15/9/2011
 Hết hiệu lực
4 59/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Ngày ban hành:  18/7/2011
Ngày hiệu lực:  5/9/2011
 Hết hiệu lực
5 58/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
Ngày ban hành:  8/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Hết hiệu lực
6 57/2011/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ
Ngày ban hành:  7/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/5/2011
 Hết hiệu lực
7 55/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Ngày ban hành:  4/7/2011
Ngày hiệu lực:  25/8/2011
 Hết hiệu lực
8 56/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
Ngày ban hành:  4/7/2011
Ngày hiệu lực:  19/8/2011
 Hết hiệu lực
9 54/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Ngày ban hành:  4/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/5/2011
 Hết hiệu lực
10 53/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày ban hành:  1/7/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Hết hiệu lực
11 52/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày ban hành:  30/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Hết hiệu lực
12 51/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Hết hiệu lực
13 50/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:  24/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Hết hiệu lực
14 49/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
Ngày ban hành:  21/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Hết hiệu lực
15 48/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Ngày ban hành:  21/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Hết hiệu lực
16 47/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính
Ngày ban hành:  17/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Hết hiệu lực
17 45/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Ngày ban hành:  17/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Hết hiệu lực
18 46/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:  17/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/8/2011
 Hết hiệu lực
19 44/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Ngày ban hành:  14/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Hết hiệu lực
20 43/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:  13/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/10/2011
 Hết hiệu lựcTrang  1 2 3 4 Next >>
 

Mời chọn văn bản để xem


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Tòa nhà N02, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 6252 8866 - 0972 447 556
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn