QUẢNG CÁO
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
free counter
Home
Dịch vụ
Thủ tục cấp phép
Vốn điều lệ và vốn pháp định

Theo Khoản 6, Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Vốn điều lệ và Vốn pháp định được hiểu như sau: "Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp"
Dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp

Giấy tờ cần cung cấp cho Luật Trường Tín: Quý Doanh nhân chỉ cần cung cấp cho Luật Trường Tín “bản sao Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu (còn hiệu lực);”
Trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định. Theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản, trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp đinh như sau: