QUẢNG CÁO
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
free counter
Home
Dịch vụ
Tư vấn thay đổi nội dung ĐKKD
tư vấn giải thể doanh nghiệp

TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 1. Các vấn đề bạn được tư vấn -     Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện Giải thể được quy định trong Điều lệ Công ty; -     Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định Giải thể Công ty;
Dịch vụ tư vấn ISO 9000:2000 cho doanh nghiệp

       Các Doanh nghiệp muốn khẳng định khả năng thường xuyên cung cấp các sản phẩm/dịch vụ như: Đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách hàng, Đáp ứng các yêu cầu luật định, và hướng đến: Nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, và Thường xuyên cải tiến hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu.