Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
81 1397/QĐ-BNN-KH - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp về giá mua vắc xin, hóa chất sát trùng Benkocid đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
82 1396/QĐ-BNN-KH - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giá mua hóa chất sát trùng Chlorine đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
83 1395/QĐ-BNN-KH - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
84 35/2011/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Hết hiệu lực
85 03/CT-BTP - Chỉ thị của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải cơ sở
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
86 12/2011/TT-BTP - Thông tư của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Hết hiệu lực
87 07/2011/TT-BKHCN - Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  10/8/2011
 Hết hiệu lực
88 1401/QĐ-BNN-KH - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
89 1405/QĐ-BNN-KH - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
90 1001/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
91 2604/QĐ-BGDĐT - Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2011
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
92 3133/QĐ-BCT - Quyết định của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
93 1399/QĐ-BNN-KH - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán vốn mua hàng dự trữ quốc gia năm 2011
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  27/6/2011
 Hết hiệu lực
94 51/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
Ngày ban hành:  27/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Hết hiệu lực
95 34/2011/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:  24/6/2011
Ngày hiệu lực:  19/8/2011
 Hết hiệu lực
96 3098/QĐ-BCT - Quyết định của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:  24/6/2011
Ngày hiệu lực:  24/6/2011
 Hết hiệu lực
97 27/2011/TT-BYT - Thông tư của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh
Ngày ban hành:  24/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Hết hiệu lực
98 50/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:  24/6/2011
Ngày hiệu lực:  15/8/2011
 Hết hiệu lực
99 28/2011/TT-BYT - Thông tư của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12/05/2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
Ngày ban hành:  24/6/2011
Ngày hiệu lực:  10/8/2011
 Hết hiệu lực
100 26/2011/TT-BYT - Thông tư của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
Ngày ban hành:  24/6/2011
Ngày hiệu lực:  1/9/2011
 Hết hiệu lựcTrang  << Pre 1 2 3 4 5 Next >>
 

Mời chọn văn bản để xem


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Tòa nhà N02, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 6252 8866 - 0972 447 556
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn