Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
41 35/2011/TT-BGDĐT - Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành:  11/8/2011
Ngày hiệu lực:  25/9/2011
 Còn hiệu lực
42 1930/QĐ-BTC - Quyết định năm 2011 công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện và tổ chức bị loại ra khỏi danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định 1295/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:  11/8/2011
Ngày hiệu lực:  11/8/2011
 Còn hiệu lực
43 30/2011/TT-BCT - Thông tư về Quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành:  10/8/2011
Ngày hiệu lực:  23/9/2011
 Còn hiệu lực
44 43/2011/QĐ-TTg - Quyết định sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:  10/8/2011
Ngày hiệu lực:  6/10/2011
 Còn hiệu lực
45 58/2011/TT-BCA - Thông tư quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành:  9/8/2011
Ngày hiệu lực:  26/9/2011
 Còn hiệu lực
46 1349/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:  9/8/2011
Ngày hiệu lực:  9/8/2011
 Còn hiệu lực
47 33/2011/TT-BGDĐT - Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  22/9/2011
 Còn hiệu lực
48 32/2011/TT-BGDĐT - Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  22/9/2011
 Còn hiệu lực
49 31/2011/TT-BGDĐT - Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  22/9/2011
 Còn hiệu lực
50 67/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Còn hiệu lực
51 69/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  1/10/2011
 Còn hiệu lực
52 68/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  30/9/2011
 Còn hiệu lực
53 30/2011/TT-BGDĐT - Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
Ngày ban hành:  8/8/2011
Ngày hiệu lực:  2/9/2011
 Còn hiệu lực
54 08/2011/QH13 - Nghị quyết bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành:  6/8/2011
Ngày hiệu lực:  6/8/2011
 Hết hiệu lực
55 1337/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015"
Ngày ban hành:  5/8/2011
Ngày hiệu lực:  5/8/2011
 Hết hiệu lực
56 42/2011/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
Ngày ban hành:  5/8/2011
Ngày hiệu lực:  1/10/2011
 Còn hiệu lực
57 1780/QĐ-BNN-KHCN - Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông lĩnh vực trồng trọt
Ngày ban hành:  5/8/2011
Ngày hiệu lực:  5/8/2011
 Còn hiệu lực
58 113/2011/TT-BTC - Thông tư của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011
Ngày ban hành:  4/8/2011
Ngày hiệu lực:  19/9/2011
 Còn hiệu lực
59 10/2011/TT-BNV - Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số
Ngày ban hành:  4/8/2011
Ngày hiệu lực:  20/9/2011
 Còn hiệu lực
60 26/2011/CT-UBND - Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:  3/8/2011
Ngày hiệu lực:  13/8/2011
 Còn hiệu lựcTrang  << Pre 1 2 3 4 5 Next >>
 

Mời chọn văn bản để xem


  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Số 136 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn