Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Ngày ban hành:  17/6/2020
Ngày hiệu lực:  1/1/2021
 Không rõ
2 Luật dân sự số 91/2015/QH13
Ngày ban hành:  24/11/2015
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
3 Luật Đất đai số 45/2013/QH13
Ngày ban hành:  29/11/2013
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Không rõ
4 65/2011/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội
Ngày ban hành:  29/3/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Hết hiệu lực
5 66/2011/QH12 - Luật Phòng, chống mua bán người của Quốc hội
Ngày ban hành:  29/3/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Hết hiệu lực
6 67/2011/QH12 - Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội
Ngày ban hành:  29/3/2011
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Hết hiệu lực
7 64/2010/QH12 - Luật Tố tụng hành chính
Ngày ban hành:  7/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Hết hiệu lực
8 63/2010/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày ban hành:  6/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Hết hiệu lực
9 62/2010/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Ngày ban hành:  6/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Hết hiệu lực
10 61/2010/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Ngày ban hành:  6/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Hết hiệu lực
11 59/2010/QH12 - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày ban hành:  30/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Hết hiệu lực
12 60/2010/QH12 - Luật Khoáng sản
Ngày ban hành:  30/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Hết hiệu lực
13 58/2010/QH12 - Luật Viên chức
Ngày ban hành:  29/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Hết hiệu lực
14 57/2010/QH12 - Luật Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:  29/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Hết hiệu lực
15 56/2010/QH12 - Luật Thanh tra
Ngày ban hành:  29/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Hết hiệu lực
16 46/2010/QH12 - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành:  29/6/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Hết hiệu lực
17 47/2010/QH12 - Luật Các tổ chức tín dụng
Ngày ban hành:  29/6/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Hết hiệu lực
18 44/2009/QH12 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục của Quốc hội
Ngày ban hành:  4/12/2009
Ngày hiệu lực:  1/7/2010
 Hết hiệu lực
19 37/2009/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành:  29/6/2009
Ngày hiệu lực:  1/1/2010
 Hết hiệu lực
20 31/2009/QH12 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh của Quốc hội
Ngày ban hành:  6/29/2009
Ngày hiệu lực:  10/1/2009
 Hết hiệu lựcTrang  1 2 Next >>
 
  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Tòa nhà N02, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 6252 8866 - 0972 447 556
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn