Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
1 2752/BNV-CCVC - Công văn về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
Ngày ban hành:  24/9/2007
Ngày hiệu lực:  24/9/2007
 Hết hiệu lực
2 2057/BTP-HCTP - Công văn về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai
Ngày ban hành:  9/5/2007
Ngày hiệu lực:  9/5/2007
 Hết hiệu lực
3 25/CP-NN - Công văn đính chính Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
Ngày ban hành:  3/13/2007
Ngày hiệu lực:  3/13/2007
 Hết hiệu lựcTrang  1