Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
21 26/2008/QH12 - Luật Thi hành án dân sự
Ngày ban hành:  28/11/2008
Ngày hiệu lực:  1/7/2009
 Hết hiệu lực
22 24/2008/QH12 - Luật Quốc tịch Việt Nam
Ngày ban hành:  28/11/2008
Ngày hiệu lực:  1/7/2009
 Hết hiệu lực
23 17/2008/QH12 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành:  12/6/2008
Ngày hiệu lực:  1/1/2009
 Hết hiệu lực
24 81/2006/QH11 - Luật Cư trú
Ngày ban hành:  12/12/2006
Ngày hiệu lực:  1/7/2007
 Không rõ
25 72/2006/QH11 - Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:  12/12/2006
Ngày hiệu lực:  1/7/2007
 Hết hiệu lực
26 82/2006/QH11 - Luật Công chứng
Ngày ban hành:  12/12/2006
Ngày hiệu lực:  1/7/2007
 Hết hiệu lực
27 62/2006/QH11 - Luật Điện ảnh của Quốc hội
Ngày ban hành:  12/7/2006
Ngày hiệu lực:  1/1/2007
 Không rõ
28 70/2006/QH11 - Luật Chứng khoán
Ngày ban hành:  12/7/2006
Ngày hiệu lực:  1/1/2007
 Không rõ
29 65/2006/QH11 - Luật Luật sư
Ngày ban hành:  12/7/2006
Ngày hiệu lực:  1/1/2007
 Hết hiệu lực
30 63/2006/QH11 - Luật Kinh doanh bất động sản số của Quốc hội
Ngày ban hành:  12/7/2006
Ngày hiệu lực:  1/1/2007
 Hết hiệu lực
31 59/2005/QH11 - Luật Đầu tư
Ngày ban hành:  12/12/2005
Ngày hiệu lực:  1/7/2006
 Hết hiệu lực
32 56/2005/QH11 - Luật Nhà ở của Quốc hội
Ngày ban hành:  9/12/2005
Ngày hiệu lực:  1/7/2006
 Không rõ
33 60/2005/QH11 - Luật Doanh nghiệp
Ngày ban hành:  29/11/2005
Ngày hiệu lực:  1/7/2006
 Hết hiệu lực
34 38/2005/QH11 - Luật Giáo dục của Quốc hội
Ngày ban hành:  27/6/2005
Ngày hiệu lực:  1/1/2006
 Hết hiệu lực
35 33/2005/QH11 - Bộ luật Dân sự
Ngày ban hành:  27/6/2005
Ngày hiệu lực:  1/1/2006
 Hết hiệu lực
36 19/2003/QH11 - Bộ luật Tố tụng Hình sự
Ngày ban hành:  10/12/2003
Ngày hiệu lực:  1/7/2004
 Hết hiệu lực
37 13/2003/QH11 - Luật đất đai 2003
Ngày ban hành:  26/11/2003
Ngày hiệu lực:  1/7/2004
 Hết hiệu lực
38 22/2000/QH10 - Luật Hôn nhân và Gia đình
Ngày ban hành:  28/6/2000
Ngày hiệu lực:  1/1/2001
 Hết hiệu lực
39 15/1999/QH10 - Bộ luật Hình sự 1999
Ngày ban hành:  21/12/1999
Ngày hiệu lực:  7/1/2000
 Hết hiệu lực
40 Luật đầu tư số 61/2020/QH14
Ngày ban hành: Không rõ
Ngày hiệu lực:  1/1/2021
 Không rõTrang  << Pre 1 2
 
  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Tòa nhà N02, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 6252 8866 - 0972 447 556
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn