Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
601 19/2010/TT-NHNN - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
Ngày ban hành:  27/9/2010
Ngày hiệu lực:  1/10/2010
 Còn hiệu lực
602 135/2010/TT-BTC - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch
Ngày ban hành:  13/9/2010
Ngày hiệu lực: Không rõ
 Còn hiệu lực
603 45/2010/QĐ-UBND - Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  13/9/2010
Ngày hiệu lực:  23/9/2010
 Còn hiệu lực
604 16/2010/TT-BXD - Thông tư của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Ngày ban hành:  1/9/2010
Ngày hiệu lực:  16/10/2010
 Còn hiệu lực
605 34/2010/QĐ-UBND - Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Ngày ban hành:  16/8/2010
Ngày hiệu lực:  26/8/2010
 Còn hiệu lực
606 47/2010/QH12 - Luật Các tổ chức tín dụng
Ngày ban hành:  29/6/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Còn hiệu lực
607 46/2010/QH12 - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành:  29/6/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Còn hiệu lực
608 39/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Ngày ban hành:  26/6/2010
Ngày hiệu lực:  1/8/2011
 Còn hiệu lực
609 71/2010/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Ngày ban hành:  23/6/2010
Ngày hiệu lực:  8/8/2010
 Còn hiệu lực
610 33/2011/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư
Ngày ban hành:  10/6/2010
Ngày hiệu lực:  5/8/2011
 Còn hiệu lực
611 14/2010/TT-BKH - Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Ngày ban hành:  4/6/2010
Ngày hiệu lực:  20/7/2010
 Còn hiệu lực
612 62/2010/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày ban hành:  4/6/2010
Ngày hiệu lực:  2/8/2010
 Còn hiệu lực
613 13/2010/TT-BKH - Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
Ngày ban hành:  2/6/2010
Ngày hiệu lực:  17/7/2010
 Còn hiệu lực
614 56/2010/NĐ-CP - Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú
Ngày ban hành:  24/5/2010
Ngày hiệu lực:  10/7/2010
 Còn hiệu lực
615 56/2010/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NDD-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
Ngày ban hành:  24/5/2010
Ngày hiệu lực:  10/7/2010
 Còn hiệu lực
616 51/2010/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Ngày ban hành:  14/5/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Còn hiệu lực
617 18/2010/QĐ-UBND - Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  10/5/2010
Ngày hiệu lực:  20/5/2010
 Còn hiệu lực
618 43/2010/NĐ-CP - Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Ngày ban hành:  4/15/2010
Ngày hiệu lực:  6/1/2010
 Còn hiệu lực
619 11/2010/UBTVQH12 - Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay
Ngày ban hành:  26/3/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Còn hiệu lực
620 02/2010/CT-CA - Chỉ thị về công tác thi đua - khen thưởng năm 2010
Ngày ban hành:  15/3/2010
Ngày hiệu lực:  15/3/2010
 Còn hiệu lựcTrang  << Pre 31 32 33 34 35 Next >>
 
  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Số 136 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn