Kết quả tìm kiếm

STT TÊN VĂN BẢN
581 179/2011/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
Ngày ban hành:  28/1/2011
Ngày hiệu lực:  28/1/2011
 Còn hiệu lực
582 03/2011/TT-BGDĐT - Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Ngày ban hành:  28/1/2011
Ngày hiệu lực:  15/3/2011
 Còn hiệu lực
583 515/2011/QĐ-UBND - Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch cho những người không quốc tịch mà không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/07/2009, hiện đang cư trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  27/1/2011
Ngày hiệu lực:  27/1/2011
 Còn hiệu lực
584 07/2011/QĐ-UBND - Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  26/1/2011
Ngày hiệu lực:  5/2/2011
 Còn hiệu lực
585 09/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ
Ngày ban hành:  25/1/2011
Ngày hiệu lực:  15/3/2011
 Còn hiệu lực
586 01/2011/TT-BNV - Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành:  19/1/2011
Ngày hiệu lực:  5/3/2011
 Còn hiệu lực
587 64/2010/QH12 - Luật Tố tụng hành chính
Ngày ban hành:  7/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Còn hiệu lực
588 63/2010/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày ban hành:  6/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Còn hiệu lực
589 61/2010/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Ngày ban hành:  6/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Còn hiệu lực
590 62/2010/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Ngày ban hành:  6/12/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Còn hiệu lực
591 60/2010/QH12 - Luật Khoáng sản
Ngày ban hành:  30/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Còn hiệu lực
592 59/2010/QH12 - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày ban hành:  30/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Còn hiệu lực
593 52/2010/TT-BCA - Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú
Ngày ban hành:  30/11/2010
Ngày hiệu lực:  20/1/2011
 Còn hiệu lực
594 58/2010/QH12 - Luật Viên chức
Ngày ban hành:  11/29/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Còn hiệu lực
595 56/2010/QH12 - Luật Thanh tra
Ngày ban hành:  29/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/7/2011
 Còn hiệu lực
596 57/2010/QH12 - Luật Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:  29/11/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2012
 Còn hiệu lực
597 01/2010/NQ-HĐTP - Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành:  22/10/2010
Ngày hiệu lực:  22/10/2010
 Còn hiệu lực
598 02/2010/NQ-HĐTP - Nghị quyết bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Ngày ban hành:  22/10/2010
Ngày hiệu lực:  22/10/2010
 Còn hiệu lực
599 102/2010/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Ngày ban hành:  1/10/2010
Ngày hiệu lực:  15/11/2010
 Còn hiệu lực
600 153/2010/TT-BTC - Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày ban hành:  28/9/2010
Ngày hiệu lực:  1/1/2011
 Không rõTrang  << Pre 26 27 28 29 30 Next >>
 
  Copyright © 2010. All rights reserved. Công ty thiết kế web | Thiết kế web bởi VNT.NET.VN
                               VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Số 136 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866
Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com
Website : www.luattruongtin.com.vn - www.luattruongtin.vn